Organisatie

De opbrengst van de boekenmarkt wordt volgens een per jaar vast te stellen verdeelsleutel verdeeld onder de 5 deelnemende organisaties.

  • Golf met Pit t.b.v. activiteiten voor 60 plussers van 1 oktober tot 1 mei;
  • Award Opmeer t.b.v. jongeren van 13 tot 27 jaar die deelnemen aan een karaktervormend project waarin je als jongere je grenzen verlegt op sportief gebied, je inzet voor een
    maatschappelijke doel, je meedoet aan een avontuurlijke expeditie en je individueel talent ontwikkelt.
  • St Raducaneni t.b.v straatkinderen van Raducaneni in Roemenie.
  • Jeugdbibliotheek Hoogwoud.
  • Tour de Classique t.b.v. Tour de Classique heeft als doelgroep Senioren: 65-plussers uit de gemeente Opmeer.
    Een fietstocht op  e-bike  of racefiets passend binnen het plaatje van Meer bewegen voor Ouderen.