Organisatie

De opbrengst van de boekenmarkt wordt volgens een per jaar vast te stellen verdeelsleutel verdeeld onder de 5 deelnemende organisaties.

  • Golf met Pit t.b.v. activiteiten voor 60 plussers van 1 oktober tot 1 mei;
  • Senioren Gabberweek t.b.v. activiteiten voor 60 plussers met eventueel hun kleinkind in de voorjaarsvakantie.
  • Award Opmeer t.b.v. jongeren van 13 tot 27 jaar die deelnemen aan een karaktervormend project waarin je als jongere je grenzen verlegt op sportief gebied, je inzet voor een maatschappelijke doel, je meedoet aan een avontuurlijke expeditie en je individueel talent ontwikkelt.
  • St Raducaneni t.b.v straatkinderen van Raducaneni in Roemenie.
  • Jeugdbibliotheek Hoogwoud.